Hlavní U dětí

Spirometrie s bronchodilatátorem. Komu je spirometrie prováděna s bronchodilatátorem

Toto onemocnění je specialitou: Pulmonologie

1. Studium respiračních funkcí

Funkce externího dýchání (FER) vyžaduje objektivní analýzu všech plicních onemocnění. Vyhodnocení parametrů respirační aktivity je základem pro přesnou diagnózu, predikci a výběr léčebného režimu. Studie respiračních funkcí jsou také nezbytné při rozhodování o chirurgické léčbě jiné patologie, při výběru léků k anestezii, při sběru dat při přípravě na lékařskou a sociální odbornost a při hodnocení účinnosti již probíhající terapie.

Spirometrie je moderní metoda hodnocení funkce dýchacích cest, která umožňuje získat objektivní informace o práci dýchacího ústrojí. Jedná se o bezbolestnou neinvazivní metodu založenou na analýze parametrů průchodu vzduchu dýchacím traktem. V průběhu spirometrie, jakož i pomocí následných softwarových výpočtů se odhaduje rychlost proudění vzduchu, kapacita plic a další ukazatele odrážející stupeň odchylky od normy. Spirometrie může být hlavní diagnostickou metodou nebo může sloužit jako doplněk k jiným diagnostickým metodám, například k tomu, aby se stala objasňujícím nástrojem pro potvrzení předvídané diagnózy po rentgenovém vyšetření.

2. Jaké jsou vlastnosti provádění spirometrického testu s bronchodilatátorem?

Spirometrie v moderní pulmonologii umožňuje nejen experimentálně vyhodnotit zjevné parametry respirační funkce, ale také odhalit skryté odchylky, které se za určitých podmínek projevují. To je důležité zejména u těch nemocí, které nelze diagnostikovat standardní spirometrií.

Klasická spirografie poskytuje cenné informace a odráží jasný klinický obraz při bronchiálním astmatu, chronické bronchitidě s bronchiální obstrukcí, bronchiolitidách a restriktivní patologii. Latentní bronchospasmus však může zůstat bez povšimnutí, což ztěžuje diagnostiku určitých porušení respiračních funkcí. V tomto ohledu se kromě standardního komplexu doporučuje vždy test s bronchodilatátorem.

Taková studie bere v úvahu parametry dýchání před a po inhalaci inhalace léku, která odstraňuje možný křeč. Pokud se indikátory významně liší, je pravděpodobné, že lze předpokládat latentní bronchospasmus. Jako bronchodilatační přípravek lze použít:

Takové testování významně nezvyšuje dobu trvání procedury, nicméně umožňuje identifikovat mnoho porušení v raných fázích. Spirometrie s bronchodilatační léčbou navíc ukazuje, který lék je pro daného pacienta nejúčinnější, aby se zmírnil křeč dýchacího ústrojí.

3. Kdo je spirometrie s bronchodilatátorem

Indikace pro provádění studií funkce vnějšího dýchání jsou dostatečně široké a pokrývají jakékoli poruchy v práci plic a průdušek. Objektivní diagnostická data dávají lékaři jasnější obraz o příčinách některých subjektivních stížností pacienta, umožňují nám posoudit závažnost současného stavu a předepsat adekvátní léčbu. Pokud pacient popisuje symptomy jako závažnější v určitých situacích, nebo jeho vnímání vlastního stavu je výrazně odlišné od objektivních výsledků spirometrie, je vhodné předpokládat, že existuje skrytý bronchospasmus. V tomto případě musí hodnocení respirační funkce nutně zahrnovat test po inhalaci bronchodilatátoru.

Diagnostika pomocí spirometru je naprosto bezpečná, může být provedena i dětem, pokud jsou schopna vykonávat příkazy lékaře a kontrolovat vlastní dýchání.

Kontraindikace pro testování, včetně bronchodilatátorů, je nesnášenlivost léčiva použitého pro inhalaci. Další omezení jsou stejná jako u konvenční spirometrie:

 • bolest srdce, angina pectoris;
 • pooperační období;
 • pneumothorax;
 • nekontrolovaná arteriální hypertenze;
 • aneuryzma aorty.

4. Jak je postup spirometrie s bronchodilatátorem

Před absolvováním diagnózy na spirografu se musíte zdržet kouření a kávy, stejně jako jíst jídlo. Stresové situace a fyzická námaha se nedoporučují den před studií.

Po příchodu k pulmonologovi je nutné nějakou dobu sedět tiše a zahřívat se. Lékař v této době popisuje činnosti, které můžete být požádáni o provedení při spirometrii. Pro děti byly vyvinuty speciální animované počítačové programy, které ve formě hry nastavují sled dechových manévrů.

Každý pacient používá individuální jednorázový náustek. Inhalační bronchodilatátor také splňuje požadavky antiseptik.

Výsledky studie jdou do paměti spirografu, který je následně zpracovává. Speciální software umožňuje získat vypočtené parametry respirační funkce, které pak tvoří základ pro vývoj účinného terapeutického schématu. Jak postupuje léčba, pulmonolog může znovu určit spirometrii, aby vyhodnotil odpověď na danou terapii.

Co je to spirografie a jak se provádí?

Spirografie je speciální postup zaměřený na identifikaci nemocí průduškového systému a posouzení jeho stavu zobrazením získaných výsledků v grafickém dokumentu - spirogramu. Vzhledem k tomu, že spirometrická data se používají pro diagnostiku a další léčbu, pacient by si měl být vědom toho, co je to spirogram - co to je a jak to znamená.

Indikace pro

Podstatou spirografie je stanovení změn v objemu plic během normálního a intenzivního dýchání, jakož i dalších ukazatelů jejich práce. Jedná se o povinnou metodu vyšetření na různé broncho-plicní patologie, například při zjištění příznaků bronchiálního astmatu. S pomocí spirometrického vyšetření je také prokázána účinnost aplikované léčby, zejména u astmatu, lékařských vyšetření sportovců, pracovníků v nebezpečných odvětvích, kuřáků s mnohaletými zkušenostmi, jedinců s dědičnou predispozicí k alergiím nebo onemocnění dýchacího ústrojí.

Kromě toho je spirografie předepsána za přítomnosti těchto příznaků:

 • prodloužený kašel, který se nezastaví po dobu 1 měsíce nebo déle;
 • častá respirační onemocnění;
 • onemocnění plic zjištěné jinými vyšetřeními;
 • tlaková bolest za hrudní kostí;
 • pocit neúplného dýchání, dušnost;
 • pravidelně exacerbující bronchitidu;
 • porušení postupů výměny plynu;
 • chronické obstrukční plicní onemocnění v raných stadiích;
 • bronchiální astma (ke stanovení účinnosti léčby).
 • akutní alergické reakce.

Navzdory bezpečnosti a neinvazivnosti postupu nemůže být tento postup proveden v případě:

 • vážný stav pacienta;
 • přítomnost toxikózy během těhotenství;
 • angina pectoris, infarkt;
 • poruchy oběhového systému;
 • přetrvávající zvýšení krevního tlaku, hypertenzní krize;
 • těžkou plicní insuficiencí.

Věnujte pozornost! Pojmy spirografické a spirometrické vyšetření se používají jako podobné. Jediný rozdíl mezi spirometrií a spirografií je přítomnost spirogramu.

To znamená, že spirometrie je skutečný proces vyšetření a spirografie je stejný postup, ale výsledky získané na speciálním diagramu - spirogram.

Výzkumné metody

Aby bylo možné plně pochopit, co je to spirografie a jak se provádí, je nutné znát strukturu a princip fungování nástrojů určených pro tento účel - spirometry. Jsou dvou typů:

 • otevřený - když pacient inhaluje okolní vzduch;
 • uzavřené - zprávy s atmosférou nemají.

Nejjednodušší spirograf uzavřeného typu je nádrž naplněná kyslíkem s měchy, které jsou připojeny k záznamovému zařízení. Nejnovější modely jsou vybaveny ultrazvukovými senzory a počítačem, což je činí přesnějšími a hygieničtějšími. Pletyzmograf je považován za nejlepší, s jehož použitím pacient sedí v komoře a snímače odebírají potřebné parametry.

Studium respirační funkce může být provedeno několika spirometrickými metodami:

 • v klidu;
 • na nejrychlejší a nejhlubší výdech;
 • s maximální možnou cirkulací vzduchu plícemi;
 • pod vlivem fyzické námahy.

Kromě toho můžete provádět samostatné funkční testy s léky:

 • spirografie s bronchodilatátorem - umožňuje rozpoznat skrytý bronchospasmus, objasnit diagnózu a vyhodnotit léčbu;
 • expertní provokativní test s metacholinem - pomáhá potvrdit nebo popřít přítomnost astmatu, vykazuje tendenci k bronchospasmu a bronchiální hyperreaktivitě.

Na moderních spirometrech může být provedena další studie - stanovení difúze plic, tj. Schopnosti dodávat kyslík do krve a odstraňovat oxid uhličitý. Snížení tohoto indikátoru indikuje vážné zhoršení respirační funkce. Pokud je to nutné, bronchospiometrie se předepisuje pomocí bronchoskopu v anestezii, aby se vyhodnotilo vnější dýchání každé plíce odděleně stanovením jejího minutového a vitálního objemu, jakož i frekvence a další parametry dýchání.

Příprava spirometrie

Pro získání přesných ukazatelů stavu bronchopulmonálního systému musí být řádně připravena spirometrická procedura.

Před provedením spirografie vyžaduje příprava na studii splnění následujících doporučení:

 • po dobu 6-8 hodin se nic nesní, takže postup je obvykle předepsán ráno;
 • ve stejném období nemůžete kouřit, pít kávu, čaj nebo jiné tonikum a příjem alkoholu by měl být zastaven 2 dny před spirometrií;
 • při užívání léků, měli byste se poradit se svým lékařem o nutnosti zrušit v té době.

Pozor! Nedodržení požadavků na přípravu na spirografii může vést ke zkreslení údajů, nesprávné diagnóze nebo jmenování nevhodného léčení. Proto je třeba brát to velmi vážně.

Měli byste přijít na proceduru ve volném oděvu 15–20 minut před startem, abyste seděli tiše a klidně dýchali. Také příprava na spirografii zahrnuje předběžné měření jejich výšky a hmotnosti, protože lékař bude muset tyto ukazatele hlásit.

Holding

Spirogram plic se odstraní v sedě, aniž by se změnila přirozená poloha trupu, hlavy a krku. Orální dýchání je zkoumáno, proto je na nos nasazena spona a náustek je zakryt co nejtěsněji bez možnosti úniku vzduchu.

Základní testování se provádí podle následujícího schématu:

 1. Do programu jsou vložena data pacienta včetně výšky a hmotnosti. Pokud nejsou známy přesné parametry, provede se předběžná měření.
 2. Lékař vysvětluje, co má dělat. Položí nosní sponu a dá jednorázový náustek (náustek), který musí pacient pevně sevřít rty.
 3. Procedura začíná tichým dýcháním a pak rytmem, hloubkou a technikou provedení změny na příkaz lékaře.
 4. Měření lze několikrát opakovat, aby se získaly přesné údaje.

Doba trvání procedury nepřekročí 15 minut. Algoritmus jeho implementace se může lišit v závislosti na individuálních vlastnostech pacienta.

Dítě je schopno plně podstoupit spirometrii od 9 let a možnost její realizace je povolena od 5 let. Děti mladší než 5 let nejsou schopny dýchat, jak to technologie vyžaduje. Děti od 5 do 9 let mohou vykonávat příkazy lékaře, ale vyžadují vytvoření zvláštní atmosféry, takže jsou obvykle posílány do specializovaných dětských center.

Indikátory

Studie spirometrie umožňuje definovat řadu důležitých ukazatelů funkčnosti broncho-plicního systému:

 • rychlost dýchání (RR) - počet cyklů "inhalace-výdech" za 1 minutu;
 • dechový objem (TO) - množství vzduchu vdechovaného po dobu 1 hodiny;
 • minutový objem dýchání (MOU) - množství vzduchu dýchané za 1 minutu;
 • kapacita plic (VC) - množství vydechovaného vzduchu s tichým výdechem po maximální možné inhalaci;
 • nucená životnost (FVC) - množství vydechovaného vzduchu při maximální možné expiraci po stejném dechu;
 • nucený výdechový objem za jednu sekundu (FEV1) - maximální FVC za 1 sekundu;
 • Tiffno index (IT) - procento FEV1 až FVC;
 • maximální ventilace plic (MVL) - průměrná amplituda maximálních dýchacích pohybů, násobená jejich počtem za 1 minutu;
 • indikátor rychlosti vzduchu (PSDV) - procento MVL na ZEL.

Pro vyhodnocení získaných výsledků jsou porovnány s normovými hodnotami. V nepřítomnosti patologie je tento poměr 80–120%. Výsledek v rozmezí 70–80% je posuzován individuálně. Nižší parametry indikují přítomnost onemocnění. To nutně zohledňuje věk, pohlaví, hmotnost, výšku pacienta. Protokol studie je vydán ve formě spirogramu a jeho interpretace pro ošetřujícího lékaře.

Spirografie s bronchodilatátory

Plicní spirogram je neinvazivní instrumentální diagnostická metoda, která zahrnuje studium respiračních funkcí stanovením specifických parametrů. Pro tento postup se používá přístroj nazývaný spirograf nebo spirometr. Diagnóza se používá v plicní diagnostice v komplexní diagnostice bronchopulmonálního systému pro diagnostiku.

Spirografie s bronchodilatátorem je přiřazena podle následujících indikací:

 • stanovení stupně bronchiální obstrukce;
 • stanovení stupně patologického procesu;
 • diagnostika komplikací endokrinní, srdeční dysfunkce, onemocnění pojivové tkáně;
 • hodnocení účinnosti užívaných léků;
 • vymezení odborné způsobilosti;
 • preventivní prohlídka sportovců;
 • diagnostika plicní kapacity;
 • bronchiální astma, jehož patogeneze je způsobena poklesem lumenu průdušek (bronchospazmus), výraznou sekrecí viskózního sputa;
 • CHOPN, u něhož zánětlivý proces přetrvává po desetiletí v důsledku neustálého vystavování tabákovému kouři, častých exacerbací infekčních onemocnění, vystavení profesionálním faktorům (prach, štěpky, plyny);
 • onkoprocesy;
 • dlouhodobá pneumonie;
 • patologie bronchopulmonálního traktu, detekovaná rentgenovým zářením, tomografií.

Váš požadavek byl úspěšně odeslán!

V blízké budoucnosti vás bude kontaktovat odborník.
call center a objasnit všechny otázky.

Spirografie s bronchodilatátorem se provádí ráno před snídaní nebo dvě hodiny po užití malého množství jídla. V předvečer, 12 hodin před zákrokem, se pacientovi doporučuje přestat užívat léky, které mají bronchodilatační účinek. To platí pro tablety, inhalátory nebo roztoky pro inhalaci. Díky tomu jsou výsledky průzkumu nejspolehlivější a nejinformativnější.

Stojí za zmínku, že zrušení léků se provádí pod dohledem zdravotnického personálu v nemocnici, protože prudké ukončení zavádění bronchodilatačních léků zvyšuje riziko bronchospasmu, což zvyšuje klinické známky respiračního selhání. V tomto případě lékař sníží dávku léků nebo provede náhradu.

Před zahájením respirační funkce bronchodilatátorem leží pacient v poloze vsedě čtvrt hodiny. To vám umožní obnovit tepovou frekvenci, normalizovat rytmus dýchání, stabilizovat psycho-emocionální stav.

Po dokončení studie, vyhodnocení speciálních parametrů, se provede respirační funkce s bronchodilatátorem. Zahrnuje zavedení léku s bronchodilatačním účinkem pomocí inhalátoru v bronchopulmonálním systému, po kterém je účinek analyzován. Při hodnocení dalších parametrů se bere v úvahu stupeň bronchiální odezvy na zavedení bronchodilatátoru.

Tudíž respirační funkce s bronchodilatačním prostředkem poskytuje příležitost stanovit závažnost patologického procesu na základě výsledků testu. Studie ukazuje, jak jsou postiženy průdušky, zda je použití bronchodilatancií účinné.

Spirografie se vzorkem s bronchodilatátorem

Bronchodilatační test

Vyhodnocení respirační funkce je jedním z důležitých stadií v diagnostice onemocnění dýchacích orgánů a vyloučení srdečních onemocnění a dalších stavů, které se projevují jako respirační poruchy. Jednou z takových metod výzkumu je spirografie, prováděná s bronchodilatátorem - lék, který rozšiřuje lumen průdušek.

Na první rodinné klinice v Petrohradě se můžete přihlásit právě teď, pokud se jedná o diagnostiku spirografie s bronchodilatátorem. Provádíme širokou škálu výzkumu na vysoce přesných moderních zařízeních. Postupy jsou prováděny zkušenými lékaři s vysokou kvalifikací a rozsáhlými praktickými zkušenostmi. Naše multidisciplinární centra se nacházejí v blízkosti stanice metra Petrohrad a Primorsko.

Pokud se zkouška provádí s bronchodilatačním činidlem

Spirografie s bronchodilatátorem je jedním z nejúčinnějších typů diagnostiky, který umožňuje získat spolehlivé informace o stavu respiračního systému, přítomnosti poruch a patologií. Takové studie poskytují příležitost identifikovat nebezpečné nemoci na samém počátku svého vývoje, aby je nespustily v chronické formě, ale aby včas předepsaly léčbu a vyléčily pacienta.

Pokud se tyto příznaky objeví, doporučuje se vzorek s bronchodilatátory:

  prodloužený kašel neznámého původu; chronická onemocnění průdušek a plic; dušnost, potíže s dýcháním při lhaní, chůzi, se zvýšeným psychickým stresem atd.; sípání, pískání při vdechování nebo vydechování; pocit nedostatku dechu; nutnost kontrolovat účinnost předepsané léčby nemocí dýchacího ústrojí.

Test dýchacích funkcí s bronchodilatátory (studie funkcí externího dýchání) se provádí při chronické bronchitidě, chronické obstrukční plicní nemoci, bronchiálním astmatu, pneumonii, silikóze, idiopatické fibrosingové alveolitidě atd.

Kontraindikace pro spirografii s bronchodilatátorem jsou akutní infekční onemocnění, závažná angina pectoris, akutní infarkt myokardu, vysoký krevní tlak, městnavé srdeční selhání, duševní patologie, které pacientovi znemožňují správně dodržovat pokyny diagnostiky. Vzhledem k možnosti nesprávného jednání není postup prováděn u dětí mladších 4 let.

Jak je test s bronchodilatátorem

Během spirografie se provádí vzorek s bronchodilatátory (spirografie je jednou z nejúčinnějších metod pro studium funkcí dýchacího systému a diagnostikování plicních onemocnění). Během této procedury pacient vydechuje vzduch do speciálního přístroje a při průchodu senzory se zaznamenávají různá kritéria pro dýchání.

Po spirografii provedené bez použití jakýchkoliv léků je pacientovi podán nebulizátor nebo aerosol s bronchodilatačním lékem, který rozšiřuje lumen průdušek a zlepšuje respirační funkce a po použití tohoto nástroje jsou plicní funkce přehodnoceny. Se zlepšením spirografie lze vyvodit závěr, že zhoršená respirační funkce je způsobena křečemi. Předběžný test citlivosti bronchodilatátorů se provádí za účelem získání nejpřesnějších diagnostických výsledků.

Pro léčbu respirační funkce s bronchodilatační potřebují nějaké školení. Studie by měla být provedena nalačno, jako poslední možnost, ne dříve než 1,5-2 hodiny po jídle. Lékař může individuálně zrušit bronchodilatační léčbu, kterou pacient užívá 6-24 hodin před zákrokem.

Spirografie - co to je? Spirografie pro bronchiální astma. Kde dělat spirografii. Ukazatele spirografie

Lidské dýchání se vyskytuje ve dvou důležitých fázích - vnější a tkáňové. Navíc systém cest pro vedení vzduchu z nosní dutiny do alveolárního plíce tvoří pouze první z nich. A pokud se podíváme na anatomickou strukturu orgánů pomocí radiačních diagnostických metod (rentgenové, rentgenové, ultrazvukové, počítané, zobrazování magnetickou rezonancí), pak nám zcela odlišná zařízení pomáhají vyhodnotit funkční stav.

Podstata metody

Mnozí pacienti z pulmonologu nebo rodinného terapeuta, kteří obdrželi doporučení k této studii, se zajímají: „Spirografie - co to je?“ Pokusme se to vyřešit společně.

Faktem je, že tato analýza je přiřazena jak lidem s onemocněním dýchacího ústrojí, tak zcela zdravým, dokonce i sportovcům, a proto je takové nedorozumění. Spirografie plic je tedy důležitou metodou pro studium funkce vnějšího dýchání, což nám umožňuje stanovit konzistenci těchto orgánů ze získaných indexů, aby bylo celému tělu poskytnuto kyslíku a dostatečné odstranění oxidu uhličitého. Všechna data jsou zaznamenávána graficky, tj. Na papíře, a výsledek je okamžitě po analýze znám. Indikátory spirografie dávají lékaři důležité informace o vodivosti dýchacích cest a ventilační kapacitě plic, což mu umožňuje identifikovat vazbu poruchy a možnost reverzibility patologických změn v ní. Kromě toho je možné vyhodnotit účinnost léku odstraněním spirogramu před a po jeho užití. Například proveďte jednoduchý test s bronchodilatátory pro podezření na astma.

Podmínky

Takže jsme se zabývali pojmem "spirografie". Důležité je také to, jak se tento výzkum provádí. Jmenuje se zpravidla ráno nebo odpoledne, nejlépe nalačno. Je však možné ji držet po lehké snídani za předpokladu, že uplynuly alespoň 2 hodiny od jídla. Za prvé, aby analytické ukazatele neposkytovaly falešné informace, pacient dostane fyzicky a emocionálně odpočinek po dobu 15 minut sezení. Během této doby by měla být normalizována tepová frekvence a rychlost dýchání, což znamená, že studie ukáže skutečný obraz o jeho zdraví. Je také důležité, aby pacient během posledních 6-12 hodin neužíval léky s bronchodilatačním účinkem.

Poté je pacient usazen u stolu, na kterém je umístěn spirograf, na nose je nasazen speciální klip tak, aby veškerý vzduch vycházel výlučně ústy. Dále je připojen k přístroji přes náustek a nabízí doporučení lékaře, aby změřil všechny potřebné indikátory. Moderní spirografy zpravidla zpracovávají data nezávisle na sobě, což je automaticky, díky čemuž se výsledek okamžitě objeví jako kontrola z pokladny: takto spirografie končí. Míra všech ukazatelů je také vydávána přístrojem tím, že vypočítává je ve vztahu k pohlaví a věku pacienta. Pak lékař, který je porovná, odhalí lokalizaci porušení. Je také možné provádět testy po zavedení bronchodilatátorů, které odhalí přítomnost nebo nepřítomnost jejich účinku. Tato studie je tedy důležitou instrumentální metodou pro diagnostiku zdravotního stavu nebo nemoci pacienta.

Indikace pro studium

Je také důležité vědět o průzkumu nazvaném „spirografie“, který má tato analýza, jako každá jiná, určité indikace pro vedení. Konkrétně:

  nadcházející operace (k posouzení rizika během operace); identifikoval sípání, kašel, dušnost a jiné příznaky dýchacího systému během počátečního vyšetření pacienta; diagnostika stupně, stádia již diagnostikovaného plicního onemocnění, doprovázeného bronchiální obstrukcí nebo závažných organických a funkčních poruch ventilačního systému (CHOPN, astma bronchiale, chronická bronchitida), jakož i hodnocení účinnosti předepsané terapie; stanovení prognózy života, pracovní schopnosti a odborné způsobilosti pacienta s diagnostikovaným plicním onemocněním; extrapulmonální onemocnění, často doprovázená dysfunkcí dýchacího systému (kardiovaskulární onemocnění, diabetes, systémové léze pojivové tkáně).

Další indikace

U pacientů s rizikem onemocnění dýchacího ústrojí by navíc měla být prováděna periodická spirografie plic. Jedná se o kuřáky s dlouholetými zkušenostmi, pracovníky v těžkém průmyslu a dalších odvětvích, a to tak či onak, které jsou zařazeny do kategorie škodlivé produkce. Naopak, kontraindikace k provádění tohoto vyšetření jsou duševní, akutní infekční onemocnění, vážný stav pacienta, plicní tuberkulóza s vylučováním bacilů, hemoptýza, hrozba potratu během těhotenství.

Analýza struktury

Zjistili jsme tedy, že se registrují pomocí takového průzkumu, jako je spirografie, indikátory stavu lidského dýchacího systému. V zásadě jsou funkční, to znamená, že neodrážejí organické poruchy, ale ventilační kapacitu.

Podrobněji, mezi ně patří četnost dýchacích pohybů (počet za minutu), celkový objem dýchání (tj. Množství vzduchu, které může vstoupit do plic na dech), minutový objem (jako předchozí, počítaný pouze na jednu minutu), životně důležitý kapacita plic při inhalaci a výdechu (měří maximální kapacitu orgánů), spotřebu kyslíku a míru využití, objemy nuceného vdechnutí a výdechu (vzniklé při napětí svalů hrudníku), rychlost vzduchu, index Tiffno ( měřeno poměrem vynuceného výdechového objemu a kapacity plic po dobu 1 sekundy) a některých dalších. Všechny tyto ukazatele pomáhají lékaři vytvořit ucelený informativní obraz o stavu vodivých cest vzduchu a dostatečné výměně plynů. Absorpce kyslíku tedy probíhá difuzí z alveolárních vaků plic do krve a je narušena strukturálními plicními lézemi.

Role v diagnostice

Spirografie u astmatu průdušek má své vlastní zvláštnosti jak ve způsobu provádění, tak při interpretaci výsledků.

Důležitou roli v diagnostice tohoto onemocnění hraje nucený inspirační a exspirační test, na jehož základě je automaticky vytvořen graf typu „smyčkový tok“. Je to právě jeho forma, která v přítomnosti respiračního selhání určuje jeho typ: restriktivní (spojené s organickým poškozením plic), obstrukční (způsobené porušením vzduchu průduškovým nebo alveolárním stromem) nebo smíšené. Použitím získané křivky je také možné sledovat pokles objemu vynuceného výdechového výdechu a rozsah FVC 25-75%, jakož i objem nucené inspirace. Vizuálně demonstruje patogenezi astmatu, při kterém dochází k náhlému křeči distálních průdušek, což se projevuje útoky udušení.

Při obstrukčním respiračním selhání je také důležité určit míru reverzibility změn, což vám umožní stanovit diagnózu a závažnost onemocnění. Nejběžnějším testem je tedy farmakologický test s agonisty B2-adrenoreceptorů s krátkým účinkem, které zahrnují léčivo "Salbutamol". Pro jeho držení, v průběhu 6 hodin, je stanoveno zrušení jiných léků podobného účinku, pak je zaznamenána křivka objemového průtoku. Dále pacient provede jednu nebo dvě inhalace s lékem a po pouhých 15 minutách nebo půl hodině poté se opakuje spirografie. Jaký typ překážky vám umožní vidět změny v ukazatelích analýzy. Pokud se tedy zvýší o více než 15% původních výsledků, test se považuje za pozitivní.

Další metoda

Vzhledem k tomu, že pacienti s bronchiálním astmatem by měli průběžně sledovat své zdraví, existuje další metoda výpočtu průtokové křivky - pneumotachografie. Ve srovnání se spirografií je jednodušší, a proto je vhodný pro vlastní použití pacientem doma. To umožňuje osobě denně sledovat výkonnost jeho dýchacího systému a také značně zjednodušuje práci lékaře, protože nejvíce spolehlivě odráží dynamiku nemoci mezi návštěvami zdravotnického zařízení. Pneumotachograf je také trubka s vyměnitelným náustkem spojujícím pacienta s výpočetním zařízením, který je v automatickém režimu schopen spočítat mnoho funkčních ukazatelů a křivku průtoku a objemu.

Závěr

Samozřejmě, pouze pulmonolog mu nasměruje k funkčním diagnostickým testům, protože pro ně existují přísné indikace. Nejprve musí pochopitelně obdržet informovaný souhlas pacienta, a proto vám určitě řekne, kde má být spirografie, co to je a jaký je její účel. Je nesmírně důležité navázat s ním důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem, jakož i vytvořit příznivé prostředí pro test, protože pouze s psychologickým komfortem pacienta budou výsledky studie spolehlivé. Laboratorní technik, který analýzu přijal, již vysvětlí pravidla pro provádění testů, aby získané výsledky byly nejen správné, ale také pomohly lékaři diagnostikovat nemoc pacienta.

Spirografie - co to je a jak se provádí, indikace a příprava na vyšetření plic

Chcete-li zjistit ukazatel normy objemu plic při inhalaci a výdechu, je zapotřebí spirografie - co vám lékař sdělí podrobně. Měření získaná po studii, nazvaná spirometrie, pomáhají realisticky posoudit převažující klinický obraz. Spirografie plic se provádí striktně ze zdravotních důvodů, je to neinvazivní, ale velmi informativní diagnostická metoda.

Co je to spirografie

Jedná se vlastně o klinickou metodu pro měření plicního objemu, jejíž změny se zaznamenávají během přirozeného a registrovaného dýchání. Zapojte spirografii do bronchopulmonálních patologií různých etiologií a přitahuje se k definitivní diagnóze v nemocnici. Podle výsledků testu je možné zjistit příčinu častých závratí u pacienta, včas rozpoznat bronchiální obstrukci plic a další stejně nebezpečné diagnózy. Spirografie vyhodnocuje objem inhalovaného kyslíku při vdechování vydechovaným oxidem uhličitým.

Indikace pro

Tento postup je bezbolestný, doporučuje se jej provádět výhradně ze zdravotních důvodů. K objasnění klinického obrazu může lékař předepsat elektrokardiografii, echokardiografii a rentgenové snímky plic. Takový integrovaný přístup k problému je vhodný pro onemocnění dýchacího ústrojí různého původu. Hlavní indikace spirografie jsou uvedeny níže:

 • tlaková bolest na hrudi;
 • velký zážitek z kouření;
 • přetrvávající kašel po dobu 3–4 týdnů;
 • podezření na obstrukční bronchitidu;
 • zhoršené dýchací cesty;
 • bronchospasmy neznámé etiologie;
 • časté ataky bronchiálního astmatu;
 • genetická predispozice k bronchopulmonálním onemocněním;
 • provádění neúplné inhalace, dušnost;
 • práce v nebezpečných odvětvích.

Spirografie se provádí v případě podezření na následující onemocnění těla:

Kontraindikace

Při chronických onemocněních kardiovaskulárního systému, ne všichni pacienti mohou provádět spirografii. Zdravotní omezení jsou následující patologické procesy a onemocnění celého organismu:

 • exacerbace chronického onemocnění;
 • arteriální hypertenze;
 • angina pectoris;
 • hypertenzní krize;
 • infarkt myokardu;
 • plicní insuficience;
 • poruchy oběhového systému;
 • v průběhu těhotenství.

Příprava

To je důležitá součást funkční diagnostiky, která poskytuje řadu přípravných činností ke zlepšení přesnosti a informativnosti výsledků. Před provedením počítačové spirometrie musíte dodržovat následující pravidla a lékařská pravidla:

 1. Vzhledem k tomu, že spirografie se provádí v dopoledních hodinách, je nutné, aby se snídaně, aby se omezila příjem tekutin.
 2. Před zákrokem se doporučuje odpočinek po dobu 15 až 20 minut, aby se provedlo několik hlubokých dechů pro přirozené větrání plic.
 3. Den před spirografií je nutné dočasně opustit bronchodilatační léky předepsané ošetřujícím lékařem.

Jak se provádí spirografie

Samotný postup netrvá moc času, nezpůsobuje pacientovi nepříjemné pocity, odpor. Hlavním úkolem je určit objem plic, potvrdit nebo vyloučit průběh patologického procesu. Pokud je následována příprava na spirografii, postup se provádí podle následujícího algoritmu:

 1. Pacient v nastavitelné židli má pevnou polohu k sezení.
 2. Aby nedošlo k blokování přístupu k kyslíku, hrudník by neměl být omezen oděvem.
 3. Pacientovi není dovoleno naklánět hlavu ani tahat za krk, takže poloha ústní trubice je nastavena individuálně.
 4. Pro získání přesných měření lékař používá speciální svorku a kontroluje hustotu pokrytí náustku, s výjimkou úniku vzduchu a nadměrných manévrů pacienta.
 5. Lékař vás požádá, abyste provedli maximální inhalaci a fixní výdech, poté postupujte podle pokynů specialisty.
 6. Pacient provádí maximální výdech ve speciální zkumavce s elektronickými senzory, které řídí rychlost průchodu vydechovaného vzduchu, jeho objem.
 7. Výsledná spirometrie zaznamenaná na speciální pásku, vytvořená ve formě grafu.
 8. Lékař provede přepis záznamu, výsledky mohou být použity k posouzení zdravotního stavu pacienta.

Spirometrie s bronchodilatátorem

Použití těchto léčiv je nezbytné k potvrzení nebo vyloučení přítomnosti bronchiálního astmatu. Úkolem lékaře je stanovit hodnoty funkčních veličin po nucené expanzi průdušek. Pokud je pozorován pozitivní trend, pak hovoříme o progresivním bronchiálním astmatu. Jinak taková diagnóza není potvrzena. Spirogram u bronchiálního astmatu je informativní diagnostická metoda.

Interpretace spirografie plic

Získané indikátory jsou normální nebo překračují přípustné limity, jak je indikováno podrobným dekódováním spirogramu plic. Podle získaného grafu je možné určit změnu objemu vzduchu v plicích s tichým výdechem a pohyby. Po prostudování charakteristik respiračních zubů provede lékař konečnou diagnózu, předepíše konzervativní léčbu ze zdravotních důvodů.

Tabulka normálních ukazatelů

Po zkoušce je nutné zkoumat normové hodnoty, aby bylo možné vyhodnotit skutečný výsledek s normou. Pokud skutečná práce bronchopulmonálního systému neodpovídá přípustným parametrům, pak již rozsáhlá diagnóza pomáhá konečně určit diagnózu. Informace, které indikátory normy spirografie existují, však nebudou pro pacienta jakéhokoliv věku nadbytečné. Takže:

Plicní spirogram: postup a interpretace výsledků

Spirografie (spirogram, spirometrie) je metoda studia respirační funkce. Spirografie se používá k diagnostice mnoha bronchiálních a plicních onemocnění a také k prevenci onemocnění dýchacích cest u zdravých lidí. Tento průzkum je například indikován pro osoby, které se aktivně podílejí na sportu, stejně jako pro ty, kteří jsou ohroženi bronchopulmonálními chorobami (pracovníci v nebezpečných odvětvích, kuřáci).

Pokud lze anatomickou strukturu plic vyšetřit pomocí fluorografie nebo rentgenového záření, může být stav plic během dýchání nejúčinněji zkontrolován spirografií. Toto vyšetření se provádí na pracovištích funkční diagnostiky pomocí speciálního přístroje - spirografu.

Jaká je metoda spirografie

Dýchání lidského těla je rozděleno na vnější a vnitřní. Vnější dýchání (nebo ventilace plic) je průchod vzduchu plicemi. Vnitřní (tkáňové) dýchání je výměna plynu mezi krví a tkáněmi.

Účelem spirometrie je vyšetření vnějšího dýchání. Diagnóza se provádí v době hlubokého dýchání, kdy plíce pracují s maximální intenzitou. Spirograph zachycuje všechna data v grafické podobě a dává výsledky papíru.

Spirometrie pomáhá nejen diagnostikovat, ale také pochopit, jak účinná je terapie. Při bronchiálním astmatu se provádí spirografie s bronchodilatátorem. To umožňuje posoudit, nakolik léčivo usnadňuje pacientovi astma.

Pokud je indikována spirometrie

Vyšetření pomocí spirografu je zobrazeno za následujících podmínek: t

 • přetrvávající kašel a sípání v hrudi (trvající déle než měsíc), které je obtížné léčit;
 • bolest na hrudi;
 • potíže s dýcháním, dušnost;
 • častá zánětlivá onemocnění průdušek;
 • chronické obstrukční plicní změny (ke stanovení stadia onemocnění);
 • nadcházející operace (k posouzení stavu respirační funkce);
 • hodnocení účinnosti léčby bronchiálního astmatu;
 • poruchy výměny plynů;
 • onemocnění jiných orgánů spojených s respiračním selháním (onemocnění srdce, revmatická onemocnění, diabetes);
 • intenzivní sporty;
 • dlouhé kouření;
 • práce související se škodlivými podmínkami.

Kontraindikace spirometrie

Existují také kontraindikace spirometrie. Během spirometrie je pacient požádán, aby se zhluboka nadechl, což vyvolává tlak na hrudník a může vést ke zvýšení intrakraniálního a intraabdominálního tlaku. Proto se nedoporučuje provádět takové vyšetření u následujících příznaků a onemocnění:

 • hemoptýzu;
 • aktivní tuberkulóza s uvolňováním bacilů;
 • pneumothorax;
 • infekční onemocnění;
 • zvýšené srážení krve;
 • vysoký krevní tlak;
 • venózní onemocnění (křečové žíly);
 • srdeční infarkt nebo mrtvice (spirometrie je možná pouze po měsíci);
 • jestliže pacient nedávno podstoupil operaci (po operaci, musí projít nejméně dva měsíce);
 • výrazná toxikóza těhotenství a hrozba potratu;
 • duševní onemocnění.

Kontraindikace může být věkem pacienta. Spirometrie se neprovádí u malých dětí do 5 let, protože je pro ně obtížné sedět tiše a řídit se pokyny lékaře během zákroku. Tato metoda je také předepisována s péčí starších pacientů (starších než 75 let), protože plicní hyperventilace může zhoršit jejich stav, například způsobit závažné závratě.

Jak se připravit na spirografii

Před spirografií, měli byste si odpočinout, strávit asi půl hodiny v klidu, aby se dýchání normalizovalo. Aby byly výsledky studie spolehlivé, je nutné dodržovat následující pravidla:

 1. Je lepší dělat spirometrii na prázdný žaludek. Obvykle se tento postup provádí ráno. Malá, úniková snídaně je však povolena, nejpozději však 2 hodiny před spirografií.
 2. Ráno před vyšetřením by neměl pít silný čaj a kávu.
 3. Několik hodin před spirometrií se musíte zdržet kouření.
 4. Někdy před zákrokem může lékař léky zrušit tak, aby bylo posouzení respirační funkce objektivní. Výjimkou je spirometrie s bronchodilatátory pro bronchiální astma. V tomto případě se hodnotí účinnost léčiva.
 5. Neměli byste nosit pevné a nepohodlné oblečení, které brání dýchání. Je lepší být vyšetřován ve volném oblečení.

Před zákrokem lékař zjistí, že pacient má kontraindikace. Musíte informovat lékaře o dostupných chronických onemocněních ao lécích, které se užívají k léčbě.

Jaký je průzkum

Pacient sedí na židli. Na nos je umístěna svorka, protože během spirometrie by měl pacient dýchat pouze ústy. Do úst se vloží zkumavka, do které se vdechují inhalace a výdechy. Tato trubice je vybavena senzory, které zaznamenávají údaje o funkci dýchání (rychlost vzduchu procházejícího trubkou, objem vydechovaného vzduchu). Zařízení snímá tato data ze senzorů ve formě grafu na speciální pásku. Lékař pak tato data dešifruje a učiní závěr o stavu funkce dýchání.

Během průchodu spirografií musíte jasně dodržovat pokyny lékaře. Během procedury je pacient vyzván, aby se zhluboka nadechl a pak provedl buď výdech s úsilím, nebo tichý výdech. Během studie pacient několikrát zhluboka nadechl a zesílil výdechy a dýchá obvyklým způsobem. Tyto akce se několikrát opakují (procedura trvá asi 10-15 minut), v tomto okamžiku přístroj zaznamenává indikátory a automaticky vypočítává jejich hodnoty. Pro posouzení stavu dýchání se berou nejlepší ukazatele.

Po zákroku musí pacient odpočívat. Hluboké dýchání někdy způsobuje závratě, které obvykle rychle projdou.

Spirometrie s bronchodilatátorem při bronchiálním astmatu

Tato spirometrie se provádí, když je nutné vyhodnotit, jak dobře je léčba astmatu léčena bronchodilatačními léky. Tato metoda také pomáhá identifikovat křečové jevy v průduškách.

24 hodin před studiem jsou všechny bronchodilatátory zrušeny. Nejprve se zkoumá respirační funkce bez použití léků.

Poté pacientka inhaluje bronchodilatátorem několik vdechů. To je obvykle krátkodobě působící lék. Poté, co lék začal jednat, proveďte přezkoumání. Pomůže identifikovat účinnost bronchodilatancií, stupeň změn v průduškách, přítomnost křečí v dýchacím systému.

Jak interpretovat výsledky spirometrie

Obvykle jsou výsledky spirometrie připraveny do 5–10 minut po vyšetření. Zařízení vytvoří hotový list papíru s výsledky. Lékař někdy počítá některé ukazatele sám.

Hlavní indikátory pro dekódování spirogramu jsou:

 • TO (dechový objem) - tento indikátor udává objem vydechovaného vzduchu během tichého dýchání. Za normálních okolností se považuje za DO od 500 do 600 ml. Tento ukazatel může být vyšší u lidí, kteří se aktivně podílejí na sportu. Nízké skóre může indikovat respirační onemocnění.
 • MOD (minutový objem dýchání) je celkový ukazatel vzduchu procházejícího plícemi během minuty. Indikátor se počítá v klidu, když osoba nemá fyzickou námahu. Jeho hodnoty se mohou lišit a závisí na mnoha faktorech: na indexu TO, a na tom, jak často jsou dýchací pohyby prováděny.
 • VC (kapacita plic) je indikátor, který indikuje objem vydechovaného vzduchu během hlubokého dechu. Jeho rychlost je asi 1500 ml. Pokud je toto číslo sníženo, může to znamenat přítomnost křeče nebo jiné překážky pro volný průchod vzduchu. Může to také znamenat malý objem plic.
 • FEV nebo FEV 1 (nucený objem vzduchu) - tento indikátor indikuje objem vzduchu při expiraci za 1 sekundu. Normální hodnota FEV je 70–80% hodnoty VC. Snížení tohoto ukazatele je obvykle zjištěno u obstrukčních změn v průduškách.
 • FVC (nucená životnost plic) je objem vzduchu během rychlého vypršení. Obvykle činí 90-95% indikátoru. Snížení FZHEL je pozorováno při nízké průchodnosti průdušek.
 • Tiffno index se vypočítá podle vzorce: FEV děleno VC. Jeho rychlost je asi 70-75%, může být snížena obstrukčními změnami v dýchacích orgánech.

Pokud se test provádí s bronchodilatátory, pak se při hodnocení výsledků spirogramu věnuje zvláštní pozornost FVC, FEV, Tiffno indexu. Zvýšení jejich hodnot po inhalaci bronchodilatačním činidlem hovoří o bronchospazmu, stejně jako o účinnosti použitého léčiva.

Výsledky vyšetření by měly být předány ošetřujícímu lékaři. Výsledky průzkumu může správně dešifrovat pouze odborník. Při dekódování se totiž neberou v úvahu pouze normy ukazatelů, ale také pohlaví, věk a celkový stav pacienta.

Závěr

Lze konstatovat, že spirografie je bezpečnou, bezbolestnou a informativní metodou funkční diagnostiky onemocnění plic a průdušek. Tento výzkum pomáhá lékaři při stanovení diagnózy. Aby však byla diagnóza správná, měla by být spirometrie použita ve spojení s jinými vyšetřovacími metodami.

Bronchodilatační test

Vyhodnocení respirační funkce je jedním z důležitých stadií v diagnostice onemocnění dýchacích orgánů a vyloučení srdečních onemocnění a dalších stavů, které se projevují jako respirační poruchy. Jednou z takových metod výzkumu je spirografie, prováděná s bronchodilatátorem - lék, který rozšiřuje lumen průdušek.

Na první rodinné klinice v Petrohradě se můžete přihlásit právě teď, pokud se jedná o diagnostiku spirografie s bronchodilatátorem. Provádíme širokou škálu výzkumu na vysoce přesných moderních zařízeních. Postupy jsou prováděny zkušenými lékaři s vysokou kvalifikací a rozsáhlými praktickými zkušenostmi. Naše multidisciplinární centra se nacházejí v blízkosti stanice metra Petrohrad a Primorsko.

Pokud se zkouška provádí s bronchodilatačním činidlem

Spirografie s bronchodilatátorem je jedním z nejúčinnějších typů diagnostiky, který umožňuje získat spolehlivé informace o stavu respiračního systému, přítomnosti poruch a patologií. Takové studie poskytují příležitost identifikovat nebezpečné nemoci na samém počátku svého vývoje, aby je nespustily v chronické formě, ale aby včas předepsaly léčbu a vyléčily pacienta.

Pokud se tyto příznaky objeví, doporučuje se vzorek s bronchodilatátory:

 • prodloužený kašel neznámého původu;
 • chronická onemocnění průdušek a plic;
 • dušnost, potíže s dýcháním při lhaní, chůzi, se zvýšeným psychickým stresem atd.;
 • sípání, pískání při vdechování nebo vydechování;
 • pocit nedostatku dechu;
 • nutnost kontrolovat účinnost předepsané léčby nemocí dýchacího ústrojí.

Test dýchacích funkcí s bronchodilatátory (studie funkcí externího dýchání) se provádí při chronické bronchitidě, chronické obstrukční plicní nemoci, bronchiálním astmatu, pneumonii, silikóze, idiopatické fibrosingové alveolitidě atd.

Kontraindikace pro spirografii s bronchodilatátorem jsou akutní infekční onemocnění, závažná angina pectoris, akutní infarkt myokardu, vysoký krevní tlak, městnavé srdeční selhání, duševní patologie, které pacientovi znemožňují správně dodržovat pokyny diagnostiky. Vzhledem k možnosti nesprávného jednání není postup prováděn u dětí mladších 4 let.

Jak je test s bronchodilatátorem

Během spirografie se provádí vzorek s bronchodilatátory (spirografie je jednou z nejúčinnějších metod pro studium funkcí dýchacího systému a diagnostikování plicních onemocnění). Během této procedury pacient vydechuje vzduch do speciálního přístroje a při průchodu senzory se zaznamenávají různá kritéria pro dýchání.

Po spirografii provedené bez použití jakýchkoliv léků je pacientovi podán nebulizátor nebo aerosol s bronchodilatačním lékem, který rozšiřuje lumen průdušek a zlepšuje respirační funkce a po použití tohoto nástroje jsou plicní funkce přehodnoceny. Se zlepšením spirografie lze vyvodit závěr, že zhoršená respirační funkce je způsobena křečemi. Předběžný test citlivosti bronchodilatátorů se provádí za účelem získání nejpřesnějších diagnostických výsledků.

Pro léčbu respirační funkce s bronchodilatační potřebují nějaké školení. Studie by měla být provedena nalačno, jako poslední možnost, ne dříve než 1,5-2 hodiny po jídle. Lékař může individuálně zrušit bronchodilatační léčbu, kterou pacient užívá 6-24 hodin před zákrokem.

Co znamená pozitivní a negativní vzorek s bronchodilatátorem?

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak určit poruchy dýchacích funkcí, je test s bronchodilatátory, který vám umožní přesně určit av některých případech zabránit šíření nemoci.

Dnes budeme hovořit o diagnostice tak závažného onemocnění, jako je bronchiální astma. Toto onemocnění, zanedbávání primárních symptomů, které způsobuje vážné narušení fungování dýchacího systému člověka a může významně zkomplikovat jeho životně důležitou činnost jako celek. Existuje mnoho metod pro určení této vážné nemoci. Všechny z nich tak či onak přispívají k identifikaci onemocnění a diagnóze jeho šíření.

Princip působení bronchodilatátorů

Nejprve musíte zjistit, jaké jsou bronchodilatátory. Jedná se především o látky, které mají bronchodilatační účinek. Tento princip je realizován ve speciálních aerosolech a sprejích, které vyrábí farmakologické společnosti. Pod vlivem těchto léků se průdušky rozšiřují a dýchací funkce se zlepšují. Tento efekt se však vždy nevyskytuje. Z tohoto důvodu je test citlivosti bronchodilatátorů tak důležitou a účinnou metodou pro stanovení poruch respiračních funkcí.

Studie účinnosti bronchodilatačních léčiv a následná interpretace indikací jsou nezbytné pro přesnější diagnostiku a stanovení další léčby. Cílem tohoto testu je porovnat indikace získané před a po použití bronchodilatátorů. Doba analýzy se liší v závislosti na použitém léčivu. Pokud je ve složení hlavní složky testu přítomen salbutamol, interval mezi měřeními není delší než 15 minut. Pokud se jako primární složka použije ipratropium bromid, měla by být doba přibližně 30 minut. To je způsobeno rychlostí reakce každého jednotlivého léku. To znamená, že jejich činnost se v prvním případě plně projeví za 15 minut, ve druhém intervalu 30 minut.

První měření se provádí v klidu bez jakéhokoliv stresu dýchacího ústrojí. Poté se podá speciální přípravek salbutamolu nebo ipratropiumbromidu ve formě jemného roztoku za použití nebulizéru nebo jiného zařízení generujícího aerosol. Po přiděleném čase se provede nové měření respirační aktivity.

Získané výsledky jsou ověřovány a systematizovány počítačem. Ve většině případů je prakticky nemožné určit respirační poškození pomocí vnějších znaků, takže k přesnějšímu rozlišení a určení rozdílů, které porovnávají obě proudění vzduchu před užitím bronchodilatačního přípravku a po něm, se používá speciální počítač.

Interpretace výsledků výzkumu

Výsledky jsou určeny jako procento, které nejpřesněji odráží rozdíly mezi kvalitou proudění vzduchu před a po užití bronchodilatačních léčiv. Pokud existuje pozitivní trend, pak se reakce považuje za pozitivní. V opačném případě, pokud by nedošlo k žádným změnám a respirační aktivita zůstala na stejné úrovni, pak existuje negativní dynamika a v důsledku toho negativní výsledek bronchodilatačního použití.

Rozluštění získaných dat je nesmírně důležité, protože nám to umožňuje určit povahu a rozsah negativní složky onemocnění. Zjednodušeně řečeno, pozitivní reakce na použití bronchodilatačního činidla naznačuje, že rozšiřující se léky působí, a proto může být léčba nebo prevence onemocnění předepsána na jejím základě.

Negativní odezva testu dává představu, že tradiční bronchodilatační léčiva nemají žádný účinek. Proto je jejich použití v další léčbě nepraktické. Kromě stanovení účinků léků, jakákoliv pozitivní reakce z takové studie ukazuje stupeň progrese onemocnění.

Testy zpravidla ovlivňují jednodušší nebo počáteční fáze vývoje onemocnění a vykazují pozitivní výsledek. Těžké formy a léze dýchacích cest jsou nejčastěji určovány negativními výzkumnými ukazateli.

Závěr k tématu

Vzorek s bronchodilatátory je velmi důležitá studie, která určuje stupeň a povahu léze dýchacích cest.

Je to její výkon, pozitivní i negativní, který umožňuje určit rozsah progrese onemocnění. To je zase nesmírně důležité pro organizaci vhodného postupu léčby a vytváření preventivních doporučení. Pomocí této analýzy se vytvoří obecná charakteristika lidského dýchacího traktu a vytvoří se představa o průběhu následného ošetření.

Pozitivní výsledky znamenají jednodušší formy onemocnění a v důsledku toho zjednodušenou léčbu nebo dokonce dodržování preventivních opatření. Negativní ukazatele jsou předpokladem pro dlouhodobou a komplexní léčbu, neboť indikují vážné poškození dýchacího ústrojí.

Pro Více Informací O Typy Alergií